платка с две релета с два независими входа.
функция авто изключване след зададено време от тример.
функция принудително изключване след подаване на същия входящ сигнал за същото време на сигнала.
релета 12 волтови или 24 волтови до 10 ампера.
входящ сигнал 12 волтов импулс от бутон, релеен контакт.
възможност за промяна на входящия сигнал на първи вход с аналогов /със смяна на софтуера/ за следене на аналогови сигнали.
първи вход 1 /цифрови-аналогови сигнали, входящ резисторен делител, ценеров диод 4,7 волта за стабилизация при по-голямо входящо напрежение за задействие/.
втори вход 2 /цифрови сигнали, входящ резисторен делител, ценеров диод 4,7 волта за стабилизация при по-голямо входящо напрежение за задействие/.
джъмпер за прехвърляне на реле 2 към веригата на реле 1 за едновременно включване/изключване при подаване на входящ сигнал от вход 1.

две релета с два независими входа

  • Product Code: relayautoff
  • Availability: In Stock
  • 50.00 лв

  • Ex Tax: 50.00 лв